۱۳۹۲ آذر ۱۲, سه‌شنبه

ناامنی

دوست داشتن یا انحصارطلبی یا ناامنی؟

دوست داشتنم که زیاد می شود، زیاد، به تنش و دستانش معتاد
دور که می شود ناامن می شوم 

کودکی دو سه ساله که تنها در خانه مانده است ... اول گریه و بعد خودت را سرگرم می کنی که تنهایی را فراموش کنی

هیچ نظری موجود نیست: